Καλάθι  

Χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Καλάθι Πληρωμή

Advertising

Υπηρεσίες Αναλυτή

 

Με την υπηρεσία Αναλυτή μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας να πραγματοποιήσει το μέγιστο όφελος από την επένδυσή της στον εξοπλισμό, το προσωπικό και τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι Αναλυτές Συστημάτων μπορούν να προγραμματίσουν και να αναπτύξουν τα νέα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή να επινοήσουν τους τρόπους εφαρμογής των πόρων των υπαρχόντων συστημάτων στις πρόσθετες διαδικασίες. Μπορούν να σχεδιάσουν τα νέα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας υλικού (hardware) και του λογισμικού (software), ή να προσθέσουν μια νέα εφαρμογή λογισμικού, για να γίνει χρήση του υπολογιστή στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Βελτιώστε την αποδοτικότητα στην εταιρείας σας  εκμεταλλευόμενοι στο έπακτρο τον  εξοπλισμό σας ή εφαρμόζοντας λύσεις που θα σας προσφέρουμε.