Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων –  Ενημέρωση Χρηστών Ιστοσελίδας 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου σκοπό έχει να σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα μας, η οποία έχει πλήρως συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679). Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων του παρόντος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης σας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων  

Η εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και διαβεβαιώνει ότι αυτά δε μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) και για κανένα λόγο, µε μοναδική εξαίρεση σχετικών διατάξεων του Νόμου και προς τις αρμόδιες και µόνο αρχές. Διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία αποστέλλετε, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Έχετε κάθε στιγμή τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε µε το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, τη διόρθωση αυτού ή την αλλαγή του. Το Τμήμα Πωλήσεων είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του. 

ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (π.χ. πληροφορίες που προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως το πλήρες όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που συλλέγουμε από και για το πρόσωπο σας μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies, ισχύουν για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Εταιρείας χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές σε κάποια Υπηρεσία της Εταιρείας και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε κάποια Υπηρεσία της Εταιρείας.

Όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης μας, οι Υπηρεσίες της Εταιρείας απευθύνονται σε γενικό κοινό, δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουν συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Όταν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εν γένει εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή όταν κάνετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό ή το φυσικό μας κατάστημα (πώληση, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων) και όταν η χρήση αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας, δηλαδή αρχειοθετούμε αυτά για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων θα συνεπάγεται την αδυναμία από μέρους μας, να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίας της Εταιρείας. Στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς μάρκετινγκ έχετε την επιλογή να μην παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία.

 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς διαβιβάζονται στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών στην οποία ανατέθηκε η παράδοση, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Επιπλέον, η Εταιρεία μας δύναται να κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά στις συνδεδεμένες εταιρείες μας.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας, για την παροχή σε τρίτα μέρη στατιστικών πληροφοριών που σας αφορούν, χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να σας ταυτοποιήσουν. Με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να σας στέλνουμε προσφορές, προωθήσεις και εμπορικές ανακοινώσεις με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις και συνήθειες.

   ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με μη αυτόματα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψιν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και την σοβαρότητα του κινδύνου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά μέτρα, μέτρα όσον αφορά το προσωπικό, και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας  

Η πιστωτική σας κάρτα χρεώνεται µόνο για µία φορά και µόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την εξόφληση αγαθών/υπηρεσιών προς την Εταιρεία μας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αρχειοθετούνται σε καμιά περίπτωση και ρητά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. 

Πληροφορίες πληρωμών  

Η ιστοσελίδα μας δεν βλέπει τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, εφόσον επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, διατηρεί μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση της εκάστοτε συναλλαγής με τα παρακάτω συστήματα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express και Maestro καθώς και πληρωμή μέσω PayPal. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου του τραπεζικού ιδρύματος της ALPHA BANK, που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εκκαθάριση πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται μέσα από τα ανωτέρω τραπεζικά συστήματα και η εταιρεία μας δεν παρεμβαίνει καθόλου σε αυτήν. 

Cookies  

Η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη κατά τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. Καλάθι αγορών). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες  είναι χρήσιµες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση όμως, που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Εταιρείας δεν επιθυµεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων  

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρείας μας. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Διαθέτουμε ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή. 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. 

Ο εφαρμοστέος νόμος (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων) παρέχει εκτεταμένα δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω. 

Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ  (να λαμβάνετε επιβεβαίωση ως προς το εάν υπάρχουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους)

Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16   ΓΚΠΔ(να επαληθεύετε την ακρίβειά τους και να ζητάτε τη διόρθωση, την ενημέρωση ή την τροποποίησή τους)

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») σύμφωνα με το άρθρο 17  ΓΚΠΔ (να ζητάτε τη διαγραφή, την ανωνυμοποίηση των δεδομένων σας)

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ (να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου)

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19 ΓΚΠΔ

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ

Εάν, μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, η οποία θα έχει ισχύ για το μέλλον. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι (π.χ. φορολογικοί) οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Ενδέχεται επίσης να διατηρούμε πληροφορίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σχετικά με το λογαριασμό σας στους διακομιστές μας για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ακύρωση ή το αίτημά σας για διαγραφή, με σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε στις 24 Μαΐου 2018. 

Παρακαλώ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν τροποποιήσεις της. 

 ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

Υπεύθυνος επεξεργασίας  

Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Κοσμίδου Ειρήνη, Βρυούλων 40, 2310805310, ekosmidou@copygraff.gr, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή για την άσκηση κάθε δικαιώματός σας, πηγάζον από τον ΓΚΠΔ.